wczytywanie strony

Schorzenia leczone za pomocą PRP

Jakie schorzenia leczymy z pomocą PRP?

prp-mesologic-1Tendinopatie, entezopatie — Schorzenia ścięgien lub przyczepów, u których podłoża leżą zmiany degeneracyjne najczęściej na tle powtarzających się mikrourazów.  Tendinopatia może rozwijać się w każdej części każdego ścięgna, jednak najczęściej do czynienia mamy z patologią przyczepu prostowników nadgarstka (łokieć tenisisty), zginaczy nadgarstka (łokieć golfisty), ścięgna Achillesa, więzadła rzepki (kolano skoczka), ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego. Rozpoznanie w tej grupie schorzeń stawiamy na podstawie dokładnego badania klinicznego, które można poprzeć badaniem USG.

Łokieć tenisisty — Entezopatia prostowników nadgarstka to najczęstsza patologia z tej  grupy chorób. Schorzenie daje uporczywe dolegliwości bólowe okolicy bocznej stawu łokciowego w miejscu nadkłykcia bocznego kości ramiennej.  Zwykle rozpoczynamy leczeniem zachowawczym polegającym na odciążeniu, modyfikacji techniki sportu, stosowaniu ortez i opasek, rehabilitacji, oraz podawaniu leków przeciwzapalnych. Iniekcje PRP są najnowocześniejszą metodą leczenia skuteczną często gdy inne sposoby zawiodły.

Łokieć golfisty — Entezopatia zginaczy nadgarstka to schorzenie o podobnej przyczynie i mechanizmie jak łokieć tenisisty. Objawia się bólem w przyśrodkowej części stawu łokciowego w okolicy nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej. Klasycznie w leczeniu wykorzystujemy tu podobne metody jak w łokciu tenisisty i w przypadku, gdy zawiodą warto jest zastosować osocze bogatopłytkowe.

Tendinopatia ścięgna Achillesa — To częste schorzenie trapiące najczęściej sportowców i osoby aktywne ruchowo. Objawami są ból oraz pogrubienie ścięgna Achillesa. Podczas gdy właściwie jedyną uciążliwością innych tendinopatii jest ból, zapalenie ścięgna Achillesa stwarza zagrożenie jego zerwaniem, narażając chorego na leczenie chirurgiczne związane z unieruchomieniem i długą rehabilitacją. By tego uniknąć stosujemy leczenie zachowawcze polegające na podawaniu niesterydowych leków przeciwzapalnych, odciążeniu i rehabilitacji, Iniekcje sterydów są rzadko stosowane, gdyż mogą nasilać zmiany wsteczne ułatwiając zerwanie ścięgna, a ponadto przynoszą względnie krótkotrwałą poprawę.
Zastosowanie terapii z użyciem PRP umożliwia mobilizację własnych mechanizmów regeneracyjnych organizmu i odbudowę uszkodzonego ścięgna.

Tendinopatia więzadła rzepki (kolano skoczka) — Patologia dotycząca przede wszystkim sportowców wykonujących dyscypliny gdzie dochodzi do forsownych ruchów prostowania w stawie kolanowym podczas skakania, a więc lekkoatletów, koszykarzy, siatkarzy. Pojawiają się stopniowo nasilające się dolegliwości bólowe okolicy podrzepkowej uniemożliwiające trening, a czasem zmuszające do zaprzestania aktywności. Leczenie klasyczne polegające na stosowaniu leków przeciwzapalnych, rehabilitacji (ćwiczeń, masaży, ultradźwięków, fali uderzeniowej) bywa często zawodne. Zanim zdecydujemy się na leczenie operacyjne, które w tym wypadku stosowanej jest niezmiernie rzadko, warto wypróbować injekcje osocza bogato płytkowego.

Entezopatia rozcięgna podeszwowego — Schorzenie u podstaw którego leżą zmiany degeneracyjne rozcięgna podeszwowego.  Potocznie mówi się o ostrogach piętowych, które będąc zmianami kostnymi, widocznymi w badaniu RTG nie są same w sobie przyczynami dolegliwości, a jedynie objawem związanym z entezopatią.  Jak w innych entezo/tendinopatiach za etiologię choroby przyjmujemy powtarzające się mikrourazy.Tradycyjnie istnieje wiele mniej lub bardziej sprawdzonych metod leczenia obejmujących odciążenie za pomocą różnego rodzaju wkładek do obuwia, ćwiczenia rozciągające, jonoforezę, krioterapię, ultradźwięki, falę uderzeniową czy  iniekcje leków sterydowych. Leczenie zachowawcze cechuje się 85-90% skutecznością. W opornych przypadkach zastosowanie iniekcji PRP pozwala osiągnąć sukces terapeutyczny.

Usługi ortopedyczne